Adwokat Kościelny

Adam Michalski

O mnie

1. Informacje ogólne

2. Przebieg procesu

1. Przeszkody rozrywające

2. Wady zgody małżeńskiej

3. Brak zachowania formy kanonicznej


1. Zgoda małżeńska nie została wyrażona przez nupturientów w jednoczesny sposób.

2. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, który działał bez ważnie udzielonego pełnomocnictwa.

3. Zawarcie małżeństwa we wspólnocie niekatolickiej bez posiadania wymaganych prawem pozwoleń.

4. Nieobecność świadków zwykłych.

5. Nieobecność świadka kwalifikowanego lub posiadanie przez niego wadliwego umocowania do asystowania przy zawieraniu małżeństwa.

6. Zawarcie małżeństwa bez odpowiedniej dyspensy oraz bez zachowania formy, małżeństwa mieszanego.

1. Zakres usług

2. Udział adwokata kościelnego w procesie

Kontakt

Adwokat Kościelny
Adam Michalski
ul. Stary Rynek 13 lok. 10
09-400 Płock
798 961 005
biuro@adwokatkoscielny.eu


tablets
logo